தமிழ் கதைகள், கட்டுரைகள், செய்திகள

 

  கட்டுரைகள்   கருத்துக்களம்
       
கண்டஙகள் சுழற்சியால் கடல்கொண்டாலும் பழந்தமிழகத்தை கண்டறிய வேண்டாமா நம் குமரிக்கண்ட வரலாற்றை - நந்திவர்மன் பொதுச்செயலாளர் திராவிடப்பேரவை "'விடுதலைப் புலிகளுக்குப் பின்னான காலம்' என ஒன்று ஒருபோதும் வரப்போவதேயில்லை": இந்திய இதழிடம் நடேசன் திட்டவட்டமாக தெரிவிப்பு
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

வேண்டுகோள்

தமிழ்மொழி, தமிழ்ப்பண்பாடு, தமிழ் இனம் ஆகியவற்றின் மேம்பாடு குறித்த கட்டுரைகள், கதைகள், நாடகங்கள், துணுக்குச்செய்திகள் முதலியவற்றைத் Vavuniya.Com உங்களிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிறது.  உங்கள் நண்பர்கள் முதலிய தொடர்புடையவர்களுக்குத் இணைய முகவரியை அன்புகூர்ந்து தெரியப்படுத்துமாறு வேண்டுகிறோம்.